Help (nb)

Hvordan skrive tegn

I punktskrift har vi en celle som består av tre rader, og hver av disse radene har to punkter. Her er kombinasjonene: Et punkt på venstre side, et punkt på høyre side, to punkter eller ikke noen punkter i bruk i det hele tatt. Du kan skrive punktskrift ved hjelp av fire fingerbevegelser for å sette inn en rad med punkter. Punktskriften skriver du inn rad for rad. Iphone skjermen er vertikalt delt inn i to rektangler, en på venstre side og en på høyre side og en strek som skiller de to i midten. De fire Fingerbevegelsene du kan bruke for å skrive er forklart nedenfor.

 • Trykk med en finger på venstre rektangel: markering av et punkt til venstre i punktcellen.
 • Trykk med en finger på høyre rektangel: markering av et punkt til høyre i punktcellen.
 • Trykk med to fingre: markerer begge punkter på raden
 • Trykk med tre fingre: ingen punkter blir markert.

Hver gang du har utført tre fingerbevegelser, hvor hver av de korresponderer til en av radene i punktcellen, så er tegnet skrevet.

I TypeInBraille kan du også benytte QWERTY tastaturet for iphonen. For å bruke QWERTY tastaturet, dra tre fingre nedover skjermen. For å lukke QWERTY tastaturet og fortsette å skrive blindeskrift trykker du på tilbake knappen øverst i høyre hjørne på skjermen.

Eksempel 1

Bruk følgende bevegelser for å skrive bokstaven ”a”:

 1. Trykk med en finger på venstre rektangel;
 2. Ett trykk med tre fingre;
 3. Ett trykk med tre fingre;

Siden noen tegn kun har punkter i første og/eller andre rad er det en måte til å få opp hastigheten i skrivingen på: ved å dra en finger til høyre på skjermen kan du spesifisere at bokstaven eller tegnet du har skrevet er ferdig. For eksempel, kan du også skrive bokstaven ”a” ved å bruke kun to fingerbevegelser.

 • Trykk med en finger på venstre rektangel;
 • Dra en finger til høyre;

Eksempel 2

La oss se på et annet eksempel med bokstaven ”f”. Bruk følgende bevegelsene for å skrive bokstaven ”f”:

 • Et trykk med to fingre;
 • Et trykk med en finger på venstre rektangel;
 • Et trykk med tre fingre;

Du kan også skrive bokstaven ”f” på denne måten:

 • Et trykk med to fingre;
 • Et trykk med en finger på venstre rektangel;
 • Dra en finger til høyre.

Legg merke til at du kan trykke med to fingre hvor som helst på skjermen. Du behøver ikke å trykke med en finger på venstre side og en finger på høyre side.

Eksempel 3

Bruk følgende bevegelser for å skrive bokstaven ”l”:

 • trykk med en finger på venstre rektangel;
 • trykk med en finger på venstre rektangel;
 • trykk med en finger på venstre rektangel.

Legg merke til at du også kan trykke 3 ganger på samme sted, for å spare tid.

Hvordan sette inn ett mellomrom og en ny linje

Fordi mellomrom er en punktcelle uten punkter kan du få til dette på to måter. Enten trykk med tre fingre tre ganger på skjermen, eller et raskere alternativ, kan du bruke en finger og dra til høyre på skjermen.

For å lage en helt ny linje, Dra en finger ned over skjermen.

Liste over punktskrifts tegnene

 • a | trykk med en finger på venstre side; Dra en finger til høyre;
 • b | trykk med en finger på venstre side; trykk med en finger på venstre side; Dra en finger til høyre;
 • c | trykk med to fingre; Dra en finger til høyre;
 • d | trykk med to fingre; trykk en gang på høyre side; Dra en finger til høyre;
 • e | trykk med en finger på venstre side; trykk en gang på høyre side; Dra en finger til høyre;
 • f | trykk med tre fingre; trykk med en finger på venstre side; Dra en finger til høyre;
 • g | trykk med to fingre; trykk med to fingre; Dra en finger til høyre;
 • h |trykk med en finger på venstre side; trykk med to fingre;Dra en finger til høyre;
 • i | trykk en gang på høyre side; trykk med en finger på venstre side; Dra en finger til høyre;
 • j | trykk en gang på høyre side; trykk med to fingre; Dra en finger til høyre;
 • k | trykk med en finger på venstre side; trykk med tre fingre; trykk med en finger på venstre side;
 • l | trykk med en finger på venstre side; trykk med en finger på venstre side; trykk med en finger på venstre side;
 • m | trykk med to fingre; trykk med tre fingre; trykk med en finger på venstre side;
 • n | trykk med to fingre; trykk en gang på høyre side; trykk med en finger på venstre side;
 • o | trykk med en finger på venstre side; trykk en gang på høyre side; trykk med en finger på venstre side;
 • p | trykk med to fingre; trykk med en finger på venstre side; trykk med en finger på venstre side;
 • q | trykk med to fingre; trykk med to fingre; trykk med en finger på venstre side;
 • r | trykk med en finger på venstre side; trykk med to fingre; trykk med en finger på venstre side;
 • s | trykk en gang på høyre side; trykk med en finger på venstre side; trykk med en finger på venstre side;
 • t | trykk med en finger på høyre side; trykk med to fingre; trykk en gang på venstre side;
 • u | trykk med en finger på venstre side; trykk med tre fingre; trykk med to fingre;
 • v | trykk med en finger på venstre side; trykk med en finger på venstre side; trykk med to fingre;
 • w | trykk en gang på høyre side; trykk med to fingre; trykk en gang på høyre side;
 • x | trykk med to fingre; trykk med tre fingre; trykk med to fingre;
 • y | trykk med to fingre; trykk en gang på høyre side; trykk med to fingre;
 • z | trykk med en finger på venstre side; trykk en gang på høyre side; trykk med to fingre;
 • æ | trykk med en finger på høyre side; trykk med en figer på høyre side; trykk en gang på venstre side;
 • å (bolle-å) | trykk med en finger på venstre side; trykk med tre fingre; trykk en gang på høyre side;
 • á (a med akutt aksent) | trykk med en finger på venstre side; trykk med to fingre; trykk med to fingre;
 • é (e med akutt aksent) | trykk med to fingre; trykk med to fingre; trykk med to fingre;
 • ó (o med akutt aksent) | trykk en gang på høyre side; trykk med tre fingre; trykk med to fingre;
 • í (i med akutt aksent) | trykk en gang på høyre side; trykk med tre fingre; trykk med en finger på venstre side;
 • ú (u med akutt aksent) | trykk en gang på høyre side; trykk med to fingre; trykk med to fingre;
 • ê (e sirkumpleks) | trykk med en finger på venstre side; trykk med en finger på venstre side; trykk en gang på høyre side;
 • î (i sirkumpleks) | trykk med to fingre; trykk med tre fingre; trykk en gang på høyre side;
 • ô (o sirkumpleks) | trykk med to fingre; trykk en gang på høyre side; trykk en gang på høyre side;
 • û (u sirkumpleks) | trykk med en finger på venstre side; trykk en gang på høyre side; trykk en gang på høyre side;
 • ø | trykk en gang på høyre side; trykk med en finger på venstre side; trykk en gang på høyre side;
 • è (e med grav aksent)| trykk en gang på høyre side; trykk med en finger på venstre side; trykk med to fingre;
 • , (komma) | trykk med tre fingre; trykk med en finger på venstre side; Dra en finger til høyre;
 • . (punktum) | trykk med tre fingre; trykk med tre fingre; trykk med en finger på venstre side;
 • ’ (apostrof) | trykk med tre fingre; trykk en gang på høyre side; Dra en finger til høyre;
 • ; (semikolon) | trykk med tre fingre; trykk med en finger på venstre side; trykk med en finger på venstre side;
 • : (kolon) | trykk med tre fingre; trykk med to fingre; Dra en finger til høyre;
 • ! (utropstegn) | trykk med tre fingre; trykk med to fingre; trykk med en finger på venstre side;
 • ? (spørsmålstegn) | trykk med tre fingre; trykk med en finger på venstre side; trykk en gang på høyre side;
 • / (skråstrek) | trykk med tre fingre; trykk med to fingre; trykk en gang på høyre side;
 • # (talltegn) | trykk en gang på høyre side; trykk en gang på høyre side; trykk med to fingre;
 • $ (dollar) | trykk en gang på høyre side; trykk med tre fingre; trykk en gang på høyre side;
 • (stor bokstav) | trykk med tre fingre; trykk med tre fingre; trykk en gang på høyre side;
 • @ (at) | trykk en gang på høyre side; Dra en finger til høyre;
 • " (anførselstegn) | trykk med tre fingre; trykk en gang på høyre side; trykk med to fingre.

Hvordan skrive en storbokstav

For å skrive en stor bokstav, må du først skrive ”tegnet for stor bokstav”, etter fulgt av bokstaven.

Eksempel

Skriv stor ”A”:

 1. Trykk med tre fingre;
 2. Trykk med tre fingre;
 3. Trykk med en finger på høyre rektangel.

Deretter gjør du bevegelsen for bokstaven ”a”:

 1. Trykk med en finger på venstre rektangel;
 2. Dra en finger til høyre.

Når du skriver en stor bokstav, vil den påfølgende bokstaven bli en liten bokstav. For eksempel hvis du skriver tegnet for stor bokstav etter fulgt av ”a” og ”b”, blir resultatet en stor ”a” og en liten ”b”.

Hvordan skrive tall

For å skrive et tall, må du først skrive ”talltegnet” (#), etter fulgt av sekvensen for en liten bokstav fra “a” til “j” som korresponderer med tallene (“a”=1, “b”=2, … “j”=0).

Eksempel

Skriv tallet 12. Først skriver du talltegnet:

 1. Trykk med en finger på høyre side;
 2. Trykk med en finger på høyre side;
 3. Trykk med to fingre.

Deretter utfører du bevegelsen for bokstaven ”a”, som korresponderer med tallet ”1”etterfulgt av ”b” som korresponderer med tallet 2:

 1. trykk med en finger på venstre side;
 2. Dra en finger til høyre;
 3. Trykk med en finger på venstreside;
 4. Trykk med en finger på venstre side;
 5. Dra en finger til høyre.

Vær oppmerksom på at du ikke behøver å skrive ”talltegnet” for hvert tall: så lenge du skriver ‘a’ til ‘j’, et kommategn eller et punktum, vil du være i ”tallmodus” og bare tall blir skrevet. Når du skriver hva som helst annet (for eksempel et mellomrom), Vil du komme tilbake til ”bokstav modus” og kan skrive bokstaver igjen.

Hvordan slette og avbryte

Det finnes en bevegelse for å slette det siste tegnet du skrev eller avbryte skrivingen av det tegnet du holder på å skrive. Dette gjør du ved å dra en finger til venstre. Hvis du holder på å skrive et tegn vil denne bevegelsen avbryte skrivingen av tegnet. Hvis du ikke har begynt å skrive på en bokstav eller tegn vil denne bevegelsen slette siste inntastet tegn eller bokstav.

Eksempel

Om du ønsker å skrive bokstaven “h”.

Den riktige måten å gjøre dette på er:

 1. Trykk med en finger på venstre side;
 2. Trykk med to fingre;
 3. Trykk med tre fingre.

Jeg starter å lage følgende bevegelser:

 1. Trykk med en finger på venstre side.
 2. Trykk med en finger på venstre side.

Jeg oppdager feilen. Jeg burde ha trykket med to fingre. Jeg avbryter alle sekvensene for symbolet jeg skriver ved å dra en finger til venstre. Jeg begynner på nytt med å skrive bokstaven “h”.

Hvordan navigere I tekst

Bruk rotor bevegelsen, for å komme til ”tekst navigeringsmodus”. I ”tekst navigeringsmodus” kan du dra en finger til venstre eller høyre for å flytte markøren i teksten på følgende måter:

 • Dra en finger til venstre eller høyre, flytter markøren tegn for tegn i teksten, Henholdsvis til venstre eller til høyre.
 • Dra to fingre til venstre eller høyre, flytter markøren ord for ord i teksten, Henholdsvis til venstre eller til høyre.
 • Dra tre fingre til venstre, flytter markøren til starten på teksten, mens dra tre fingre til høyre, flytter markøren til slutten av teksten.

Hvordan merke tekst

Bruk rotor bevegelsen for å komme inn i “markeringsmodus”. I ”markeringsmodus” beveger du markøren og markerer teksten som er mellom den opprinnelige posisjonen til markøren (der den sto plassert når du entret ”markeringsmodus”) og den nåværende posisjonen markøren står i. Bevegelsene for å flytte markøren, er de samme som brukes i ”tekstnavigeringsmodus”:

 • Dra en finger til venstre eller høyre, flytter markøren tegn for tegn i teksten.
  Henholdsvis til venstre eller til høyre.
 • Dra to fingre til venstre eller høyre, flytter markøren ord for ord i teksten. Henholdsvis til venstre eller høyre.
 • Dra tre fingre til venstre flytter markøren til starten på teksten, mens dra tre fingre til høyre, flytter markøren til slutten av teksten.

Hvordan bruke menyen (kopier, klipp og lim, send tekst

Hvordan bruke menyen (kopier, klipp og lim, send tekst)

For å åpne menyen dra en finger oppover på skjermen. I menyen kan du velge kopier,klipp og lim
Alternativt, i ”markeringsmodus”, kan du bruke følgende bevegelser for å kopiere, klippe ut og lime inn:

 • Dra to fingre oppover, for å kopiere den markerte teksten til utklipstavlen;
 • Dra tre fingre oppover for å klippe ut den markerte teksten;
 • Dra to fingre nedover for å lime inn den markerte teksten;

Legg merke til at kopier og klipp ut kommandoene forutsetter at tekst er markert. Når du limer inn tekst vil den bli satt inn på markørens daværende posisjon.

Fra menyen kan du også velge å sende teksten til utklipstavlen, via e-post, via tekstmelding, Facebook eller Twitter.

Hvis du sender teksten til utklipstavlen, kan du lime den inn i en annen iPhone applikasjon (f.eks Notater). Legg merke til at når du sender tekst via e-post eller tekstmelding. Kan du velge mottakeren av meldingen enten fra Kontakter eller ved å skrive inn adressen ved hjelp av iPhone QWERTY-tastaturet, ikke gjennom TypeInBraille sitt system.

Comments are closed.